Hollywood 4

Captain: Anil Sagar
V Captain: Ankur Arora

Hollywood 4

PlayerRB4s6sOMRWMatSR
Adrian Laity821124145322711973.21
Anil Sagar8320056224916925.00
Aninda Das1047000000321.28
Ankur Arora107151510.3060670.86
Anup Desai14270052.2619591051.85
Chetan Patel334112151774480.49
Dinesh Vora21381040171555.26
Gihan Mendis104000151453325.00
Hollywood4 cc0000000010.00
Indika Boteju43624017.41844769.35
Johnny Farhan106789217.317646135.90
Kandarvalli Shaik182300233935678.26
Kaushal Shah30901011.30594833.33
Ronak Patel1171971041004521159.39
Samuel Theophylus24240000001100.00
Srinivas Kancharla661237120180653.66
Sujeewa Udugamasooriya0100000010.00
Sukhdev Bhagat831000000525.81
T. Niroshan Kahawatte21824121643516310890.46
Thilina Udagamasooriya173217710150984879.72
Vishal Dhiman3474002911916545.95