Hollywood 4

Captain: Anil Sagar
V Captain: Ankur Arora

Hollywood 4

PlayerRB4s6sOMRWMatSR
Adrian Laity0112414532271180.00
Anil Sagar032005622491690.00
Aninda Das04700000030.00
Ankur Arora0151510.306060.00
Anup Desai0800000010.00
Chetan Patel0411215177440.00
Dinesh Vora038104017150.00
Gihan Mendis0400015145330.00
Hollywood4 cc0000000010.00
Indika Boteju0624017.4184470.00
Johnny Farhan0789217.3176460.00
Kandarvalli Shaik0230023393560.00
Kaushal Shah0901011.3059480.00
Ronak Patel0184845022290.00
Samuel Theophylus02400000010.00
Srinivas Kancharla0123712018060.00
Sujeewa Udugamasooriya0100000010.00
Sukhdev Bhagat03100000050.00
T. Niroshan Kahawatte02412164351631080.00
Thilina Udagamasooriya021771015098480.00
Vishal Dhiman07400291191650.00